CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH

Mời quý khách cùng xem qua những công trình hòn non bộ do Hòn Non Bộ Hoàng Kim thiết kế và thi công trong những năm gần đây.

Mời quý khách cùng xem qua những công trình hòn non bộ do Hòn Non Bộ Hoàng Kim thiết kế và thi công trong những năm gần đây.

Hòn non bộ đá cổ thạch khu trung tâm hành chính Dĩ An-Bình Dương

Hòn non bộ thác nước khách sạn Mira Bình Dương

Hòn non bộ ngũ hành công ty Quân Xương quận 12

Hòn non bộ đá vàng nhà anh Chương quận Gò Vấp

 

Non bộ đá vàng nhà chị Tiên quận 1

Hòn non bộ đá cổ thạch nhà anh Quốc quận 9

Hòn non bộ đá cổ thạch tại trại giam tỉnh Tiền Giang

Thiết kế hòn non bộ nhà chị Thảo quận 9

Hòn non bộ quán cafe Góc Phố quận Thủ Đức

Hòn non bộ kết hợp hồ cá Koi nhà chị Ánh quận Phú Nhuận

Hòn non bộ hồ cá nhà chị Hiếu quận Thủ Đức

Hồ cá non bộ nhà chị Thúy quận 7

Tiểu cảnh non bộ nhà chú Hoàng quận Bình Tân

Núi non bộ công ty gạch Hồng Xương-Dầu Tiếng Bình Dương 

Hòn non bộ nhà chị Nguyên quận 5

Hòn non bộ thác nước nhà anh Tài quận 2

HÒN NON BỘ ĐÁ VÂN MÂY

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

HÒN NON BỘ ĐÁ VÂN MÂY

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

HÒN NON BỘ ĐÁ CỔ THẠCH

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

HÒN NON BỘ ĐÁ CỔ THẠCH

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

HÒN NON BỘ ĐÁ TUYẾT SƠN

 

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH ĐÌNH-THỦ ĐỨC

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÂN MÂY

NHÀ ANH VƯƠNG-QUẬN 12

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ CHỊ VÂN-QUẬN 4

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

NHÀ ANH TÂN-QUẬN 4

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

NHÀ ANH KHÁNH-QUẬN 5

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH THẮNG-QUẬN 9

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

NHÀ ANH PHƯƠNG-QUẬN 5

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÂN MÂY

NHÀ CHỊ DUNG-QUẬN THỦ ĐỨC

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ CHỊ BÍCH-QUẬN THỦ ĐỨC

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH DUY-LONG AN

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ CỔ THẠCH

NHÀ ANH ĐẠT-LONG AN

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH NGHĨA-QUẬN 5

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ CỔ THẠCH

NHÀ ANH TUẤN-QUẬN 10

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH DUY-QUẬN 9

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH LỘC-QUẬN 7

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH HẢI-QUẬN 2

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ CHỊ THÚY-QUẬN 7

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ CHỊ HẰNG-QUẬN 7

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÂN MÂY

NHÀ CHỊ NGA-QUẬN 8

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH HÙNG-QUẬN 11

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH KHÁNH-QUẬN 11

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH LONG-QUẬN 11

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ CỔ THẠCH

NHÀ ANH TÀI-QUẬN 11

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH THUẬN-QUẬN 9

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÂN MÂY

NHÀ ANH TÌNH-QUẬN 12

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH HOÀNG-QUẬN 12

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH DŨNG-QUẬN 12

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH THẮNG-QUẬN 12

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH HỒNG-QUẬN 12

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ CỔ THẠCH

NHÀ CHỊ YẾN-QUẬN 1

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ CỔ THẠCH

NHÀ CHỊ HỒNG-QUẬN 1

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÂN MÂY

NHÀ CHỊ THỦY-QUẬN 2

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ CHỊ LAN-QUẬN 3

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

NHÀ CHỊ MAI-QUẬN 3

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ CHỊ QUỲNH-QUẬN 4

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

NHÀ ANH PHƯƠNG-QUẬN 5

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

NHÀ ANH THÀNH-QUẬN 6

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

NHÀ ANH TRÌNH-QUẬN 7

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

NHÀ ANH TÙNG-QUẬN TÂN PHÚ

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

NHÀ ANH LINH-QUẬN TÂN PHÚ

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

NHÀ ANH TÀI-QUẬN TÂN PHÚ

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

NHÀ ANH TIẾN-QUẬN TÂN BÌNH

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

NHÀ ANH MẪN-QUẬN TÂN BÌNH

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

NHÀ ANH NĂM-QUẬN TÂN BÌNH

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH BÌNH-QUẬN TÂN BÌNH

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH HẢI-QUẬN BÌNH TÂN

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ CHỊ PHƯỢNG-BÌNH DƯƠNG

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ CỔ THẠCH

NHÀ CHỊ TÂM-BÌNH DƯƠNG

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ CHỊ VY-BÌNH DƯƠNG

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ CHỊ BĂNG-BÌNH DƯƠNG

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

NHÀ ANH TÍN-BÌNH DƯƠNG

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

NHÀ ANH TRÍ-TÂN BÌNH

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH NGHĨA-TÂN BÌNH

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

NHÀ ANH MINH-TÂN BÌNH

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH CHÍN-QUẬN 5

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH CƯỜNG-QUẬN PHÚ NHUẬN

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH HIỀN-QUẬN PHÚ NHUẬN

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH QUANG-QUẬN PHÚ NHUẬN

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ SAN HÔ

NHÀ ANH THÁI-QUẬN PHÚ NHUẬN

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH TRUNG-QUẬN THỦ ĐỨC

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH BẰNG-QUẬN THỦ ĐỨC

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH CHINH-QUẬN THỦ ĐỨC

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÂN MÂY

NHÀ ANH VƯƠNG-QUẬN THỦ ĐỨC

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH HOÀNG-LONG AN

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ CỔ THẠCH

NHÀ ANH QUÝ-QUẬN 9

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH HẠNH-QUẬN 9

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÀNG

NHÀ ANH TUẤN-QUẬN 9

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69

HÒN NON BỘ ĐÁ VÂN MÂY

NHÀ ANH PHI-QUẬN 9

LIÊN HỆ: 0934.55.44.69