THIẾT KẾ ĐÃ HOÀN THÀNH

Mời quý khách xem qua những thiết kế 3D do Hòn Non Bộ Hoàng Kim thực hiện

Video thiết kế 3D sân vườn nhà chị Thúy-Quận 7

Video thiết kế 3D sân vườn nhà anh Nghĩa-Quận 7

Một số thiết kế hòn non bộ, tiểu cảnh khác