MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG

BỘ SƯU TẬP MẶT DÂY CHUYỀN GỖ SƯA VÀ GỖ TRẦM HƯƠNG 

PHONG THỦY MỚI NHẤT 2021

LIÊN HỆ 076 518 7299 HOẶC

CLICK VÀO NÚT GỌI GÓC PHẢI MÀN HÌNH ĐỂ GỌI NGAY

------------------------------------------------------------------------------------

1. MẶT DÂY CHUYỀN HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT

TUỔI SỬU VÀ TUỔI DẦN

CHẤT LIỆU: GỖ SƯA - GIÁ: 1.500.000

2. MẶT DÂY CHUYỀN VĂN THÙ BỒ TÁT

TUỔI MÃO (MẸO)

CHẤT LIỆU: GỖ SƯA - GIÁ: 1.500.000

3. MẶT DÂY CHUYỀN PHỔ HIỀN BỒ TÁT

TUỔI THÌN VÀ TUỔI TỴ

CHẤT LIỆU: GỖ SƯA - GIÁ: 1.500.000

 

4. MẶT DÂY CHUYỀN ĐẠI NHẬT NHƯ LAI

  TUỔI MÙI VÀ TUỔI THÂN

CHẤT LIỆU: GỖ SƯA - GIÁ: 1.500.000

5. MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT A DI ĐÀ

TUỔI TUẤT VÀ TUỔI HỢI

CHẤT LIỆU: GỖ SƯA - GIÁ: 1.500.000

6. MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT DI LẶC 1

CHẤT LIỆU: GỖ TRẦM HƯƠNG - GIÁ: 1.500.000

7. MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT DI LẶC 2

CHẤT LIỆU: GỖ SƯA - GIÁ: 1.500.000

8. MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT DI LẶC 3

CHẤT LIỆU: GỖ TRẦM HƯƠNG - GIÁ: 1.500.000

9. MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BÀ 1

CHẤT LIỆU: GỖ SƯA - GIÁ: 1.500.000

10. MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BÀ 2

CHẤT LIỆU: GỖ TRẦM HƯƠNG - GIÁ: 1.500.000

11. MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT TỔ

CHẤT LIỆU: GỖ TRẦM HƯƠNG - GIÁ: 1.500.000